Kompüter şəbəkəsi- cihaz və proqram təminatlarını paylaşa bilən birdən artıq sayda kompüterin eyni şəbəkədə birləşməsidir. Bu, kompüterdən istifadə edən şəxslərin eyni ortaq mühitdə işləyə bilmələrinə imkan yaradır.

Lokal şəbəkə – onsuz hər hansı bir müasir təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyini təsəvvür etmək mümkün deyildir.Lokal şəbəkələr ilk növbədə informasiya mübadiləsi üçün zəruridir.İnformasiyanın ötürülməsinin iki sxemi mövcuddur-kabelli və telsiz. Azedunet şirkəti lokal şəbəkələrin layihələşdirilməsi, montajı, sınaqdan keçirilməsi və təhvil verilməsini və sifarişçinin istəyindən asılı olaraq bu şəbəkələrin gələcəkdə servis xidmətlərinin həyata keçirilməsini təklif edir.. Biz etibarlı və özümüz tərəfindən yoxlanılmış avadanlıqlardan və materiallardan istifadı edirik!

Lokal Şəbəkələrdə Informasiyanin Ötürülməsi Sxemi:

  • Kabelli lokal şəbəkə və Hibrid lokal şəbəkə
  • Fiberoptic (Fiber Optic)
  • Mis (Ethernet)
  • Telsiz
  • Wi-Fi,
  • WiMAX
  • VSAT