Azedunet şirkəti İnformasiyanın emalı və saxlanması sahəsində həllər təklif edir. (İEM,Data mərkəz ),sifarişçinin tələblərinə maksimal olaraq uyğunlaşdırılmış, biznes- processlərin durmadan artması ilə genişləndirilə bilən.

Bizim xidmətlər:

  • Informasiyanın toplanması,emalı və saxlanması sistemləri,müasir effektiv avadanlıqlar əsasında qurulmuş;
  • Inkişaf etmiş şəbəkə telekommunukasiya sistemi biznes- processlərin idarə olunması sisteminin bütün elementləri arasında möhkəm əlaqəni təmin edir
  • Mühəndis infrastrukturu tələb olunan İEM-nin etibarlılıqı, effektivliyi və funksionallığı səviyyəsini təmin edir
  • Idarəetmə sistemi İEM-nin həyatı əhəmiyyət daşıyan sistemlərinin obyektin ümumi idarə olunması sisteminə möhkəm integrasiya olunmasına imkanı