Azedunet şirkəti, İnformasiya texnologiyalarının təhlükəsizliyi sahəsində lider olan Cisco Systems kompaniyasının  qabaqcıl texnologiyalarından  istifadə etməklə şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bu həlləri təklif edir:

  • Uzaqda yerləşən ofislərin informasiya strukturlarının birləşdirilməsi
  • Uzaqdakı istifadəçilərin korporativ şəbəkəyə təhlükə törətmədən qoşulması
  • Korporativ şəbəkənin perimeter üzrə müdafiəsi
  • Korporativ şəbəkəyə hücumun aşkar edilməsi və qarşısının alınması
  • Internet resursların istifadəsinə nəzarət (trafikin qeydinin aparılması)
  • Electron poçtun təhlükəsizliyi, kontentin süzgəcdən keçirilməsi

Korporativ şəbəkənin informasiya resurslarına əlyetərliyin nəzarətdə saxlanması